Funkcjonalność i trendy w segmencie kwasów tłuszczowych