Flozyny: wskazania, wytyczne, bezpieczeństwo stosowania i działania niepożądane