Farmakoterapia infekcji dróg oddechowych i moczowych – ograniczenia, ryzyko i interakcje