Farmaceutyczne aspekty stosowania kwasów omega-3 w leczeniu żywieniowym