Farmaceuta w opiece koordynowanej – I Forum Farmacji Aptecznej