Farmaceuci objęci ochroną prawną należną funkcjonariuszowi publicznemu