Dawka przypominająca oraz dodatkowa – różnice według MZ