Następstwa zaburzeń mikrobioty jelitowej mogą wystąpić nawet do 6 miesięcy po antybiotykoterapii*