Czy powinniśmy obawiać się rekomendacji dekstrometorfanu i kodeiny?