Bezpłatne leki 65+, czyli co farmaceuta powinien wiedzieć o tzw. liście senioralnej.