Aplikacja APTIX 2.0 – szybka kompletacja leków z e-Rp, weryfikacja dostaw i inwentaryzacja