Alergiczny nieżyt nosa – zaburzenia ze strony innych narządów układu oddechowego