Akademia Sandoz – Postępy w Farmakoterapii chorób alergicznych, farmakoterapia bólu, urazy