Akademia Sandoz – Opieka farmaceutyczna, farmakoterapia bólu…