Studium przypadku – pacjent z nadciśnieniem tętniczym i dyslipidemią