Procedury apteczne – zasady wprowadzania aktualizacji