Prawo farmaceutyczne w pigułce, podstawowe regulacje prawne związane wykonywaniem zawodu farmaceuty