Powrót do zdrowia po ciężkiej hospitalizacji – rola zaleceń żywieniowych i rehabilitacyjnych