Pilotaż usługi farmaceutycznej w zakresie zdrowia reprodukcyjnego – omówienie procesu zawierania umów