Kodeks Etyki Farmaceuty, case study – rozmowa z Naczelnym Rzecznikiem Odpowiedzialności Zawodowej