II Warsztaty Dolnośląskiej Farmacji Szpitalnej (cz. 3 retransmisji)