Farmakologia chińskich surowców roślinnych opisanych w FP XIII. (2 punkty z puli miękkich)