II Warsztaty Dolnośląskiej Farmacji Szpitalnej (cz. 2 retransmisji)