Znaczenie stresu w patogenezie przewlekłych zaparć