Zasady realizacji recept dla obywateli państw spoza UE – w tym Ukrainy