Wytyczne Polskiego Towarzystwa Diabetologicznego 2022 – jaka jest rola farmaceuty?