Wykonywanie zawodu farmaceuty z perspektywy organów odpowiedzialności zawodowej