Wykład 11: Interakcje lekowe, farmaceuta w alergii, pacjent geriatryczny