Współpraca podstawą bezpieczeństwa użytkowania wyrobów medycznych