VI Wigilia PTSF – Farmaceuta w holistycznej opiece nad pacjentem