Sposób raportowania składników recept złożonych do SIM | ZSMOPL – zagadnienia prawne i praktyczne problemy