Rana pooperacyjna, oparzenie – zapobieganie, koordynacja i rola farmaceuty