Prawne aspekty leku recepturowego. Najczęstsze błędy przy realizacji recept.