Podłoża maściowe dostępne w recepturze – charakterystyka