Płynoterapia wewnątrzszpitalna – punkt widzenia praktyka