Pacjent z raną w aptece – rola farmaceuty w doborze skutecznego leczenia