Okres przydatności do użycia leku recepturowego – zasady wyznaczania