Odpowiedzialność prawna, etyczna i zawodowa w świetle nowych kompetencji