Odchudzanie w oparciu o racjonalną dietę – wskazania eksperta