Mobbing i dyskryminacja w zatrudnieniu – lepiej zapobiegać niż leczyć