Migotanie przedsionków jako przyczyna udarów mózgu oraz Korzyści wczesnego rozpoznania chorób o podłożu metabolicznym