Metody zwiększania skuteczności i bezpieczeństwa leczenia – WARSZAWA