Metody zwiększania skuteczności i bezpieczeństwa farmakoterapii – Gdańsk