Jakość, a nie tylko cena. Dlaczego marketing nie jest straszny?