Innowacja terapeutyczna Aboca dla prewencji chorób układu oddechowego