Inhibitory SGLT2 (flozyny) – nowa jakość w leczeniu cukrzycy