Holistyczne podejście do jakości życia kobiety -ŁÓDŹ