Holistyczne podejście do jakości życia kobiety – KATOWICE