Farmakoterapia stanów skurczowych układu oddechowego