Czy odporność pochodzi z jelit? Rola mikrobioty we wspieraniu odporności.